Project Cargo

We offer comprehensive services for moving oversize loads around the world.

Example loads:

– technological lines
– bridge structures, cranes, machines, containers, etc.

We carry out oversize transport by land, sea, inland waters, air and rail.

Project Cargo

Oferujemy kompleksową obsługę przewozu ładunków ponadnormatywnych na całym świecie.

Przykładowe ładunki:

– linie technologiczne,
– konstrukcje mostów, dźwigów, maszyn, zbiorników itp.

Transport ponadnormatywny realizujemy drogą lądową, morską, śródlądową, lotniczą i kolejową.

Project Cargo