Usługi celne

Dzięki agencji celnej wpisanej w strukturę grupy VAN usprawniamy proces obsługi celnej i zminimalizujemy czas związany z czynnościami proceduralnymi. Posiadamy status Upoważnionego Przedsiębiorcy – AEO.

Naszym klientom zapewniamy:

– odprawy celne w wywozie i przywozie z Polski (w tym świadectwa pochodzenia itp.)
– otwieranie karnetów TIR
– obsługę składu celnego
– odprawy w ramach WPR
– obsługę celno-podatkową

W ramach grupy VAN usługi celne realizowane są przez spółkę Euro-Sped Service sp. z o. o.

Usługi celne