Project Cargo

Oferujemy kompleksową obsługę przewozu ładunków ponadnormatywnych na całym świecie.

Przykładowe ładunki:

– linie technologiczne,
– konstrukcje mostów, dźwigów, maszyn, zbiorników itp.

Transport ponadnormatywny realizujemy drogą lądową, morską, śródlądową, lotniczą i kolejową.