Transport materiałów sypkich

Dysponujemy zróżnicowanym taborem dostosowanym do potrzeb kontraktu. Zestawy z naczepami wywrotkami o ładowności 24-65 m3 o ładowności do 27 ton, umożliwiające przewóz zbóż, węgla, kruszyw i innych materiałów luzem.

Zapraszamy do współpracy.

Transport materiałów sypkich