Kwestie prawne | Konwencje | Narzędzia | Podwykonawcy | Komis |
strona gwna     

 
 
Firma

Grupa VAN jest organizacją świadczącą szeroki zakres usług logistycznych, poczynając od transportu krajowego i międzynarodowego poprzez usługi magazynowe, brokerskie, po usługi celne. Naszą działalność rozpoczęliśmy w Polsce w roku 1989, na przestrzeni lat przekształciliśmy się z lokalnie działającej firmy, w grupę transportową o europejskim zasięgu. Obecnie posiadamy 21 oddziałów w Polsce i 5 poza granicami kraju. Pozwala to nam na szybkie i elastyczne reagowanie na potrzeby naszych klientów.

Naszym atutem jest nie tylko rozbudowana sieć oddziałów ale również wielkość i zróżnicowanie taboru, który obecnie liczy ponad 2000 pojazdów. W skład taboru wchodzą zarówno naczepy uniwersalne o przestrzeni ładunkowej ponad 80m3, 24 tony, 33 europalety, samochody do 8 ton ładowności jak i chłodnie oraz izotermy. Cała flota zarządzana jest jednym spójnym systemem informatycznym, dzięki któremu spedytorzy mają dostęp do wszystkich pojazdów jednocześnie. Dysponujemy wyposażeniami do przewozu materiałów niebezpiecznych i właściwymi polisami OCP. Nasi kierowcy korzystają z najnowszych osiągnięć informatycznych w celu bieżącej komunikacji z firmą i klientem. Aby zapewnić niezmienną jakość naszych usług wszystkie nasze oddziały podlegają tym samym standardom i procedurom.

Posiadamy możliwość rozszerzenia naszej oferty o operacje magazynowe na powierzchniach obejmujących ok. 93 tys. m2 w pięciu lokalizacjach Dębicy, Poznaniu i Warszawie,Poniatowa i Wrocławiu a także o usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń pozwalające nam na szybkie i rzetelne rozwiązywanie problemów związanych z transportem. Nasza agencja celna umożliwia nam zminimalizowanie okresu związanego z czynnościami proceduralnymi dotyczącymi transportu międzynarodowego.


PODLASIE S.A.
Siedziba: Łuków ul. Krasińskiego 27
KRS 0000159776 - Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 550.000 zł opłacony w całości
NIP: 825-00-04-049
REGON: 008396411

VAN cargo S.A.
Siedziba: Warszawa ul. Przecławska 8
KRS 0000174345 - Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy, XIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 1.120.000 zł opłacony w całości
NIP: 524-21-25-771
REGON: 012711045

Kurier Sp. z o.o.
Siedziba: Łuków ul. Chopina 3
KRS 0000111550 - Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 52.000 zł opłacony w całości
NIP: 825-00-07-289
REGON: 710274009
 
 

Profil firmy | Katalog usug | Kontakt |
  Copyright  2004 vancargo.com All rights reserved.